..er verdens kommunikasjonskanal nummer en…

Hva skal vi med nettsider
Det korte svaret er trenden som går fra Push- til Pull-teknologien, dvs. fra en situasjon der selger pusher informasjon utover markedet til at kunden selv leter opp det de er på jakt etter.

Informasjonstilfanget er pr. dato på omkring 5000 ganger etterspørselen. Kundene reagerer med å si «slutt å mas»! Jeg melder meg når jeg trenger dine tjenester og produkter (og jeg gjør det helst på internett)!

Klart du skal
La oss være ferdig med å spørre hvorvidt vi skal være på nett. Du MÅ være på nett. Men det er ikke nok «å ha websider». Du må for det første være synlig der kunden leter etter det, og for det andre; når du skaper nettsider skal du huske å legge tilrette for kundens intelligente selvbetjening. Sørg for at kunden kan betjene mest mulig selv! Dette opplever kunden som service, mens reklame oppfatter han som støy. Skal du by kunden din på service eller støy.

Scanprint utvikler nettsider lager både sites (en samling «sider»), og komponentene på den. Vi har erfaring med dette. Vi ordner serverplass, søker om domenenavn og utfører gjerne fast vedlikehold på dine sider.

LETT på NETT
Vi tar konsekvensen av at mange småbedrifter ikke har den nødvendige data-kompetanse, tid, økonomi eller ønske om å utvikle nettsider fra bunn. Ofte blir regningen en annen enn hva man hadde tenkt i starten. Derfor har vi utviklet et program som på få minutter viser hva du som kunden får og hva kostnaden blir. Vi ser også at mange bedrifter bruker masse til og penger på etablering nye nettsider, men har ingen IT-avdeling som oppdaterer nettsidene etterhvert som firma forandrer seg. Vår serviceavtale gir full oppdatering så lenge du selv ønsker dette. Les mer om LETT på NETT her…