Vi leverer gode nettbutikker basert på Zen cart, og vi setter opp hele nettbutikken for deg slik at den er klar i bruk for deg. Vi gir deg råd på veien og du får personlige oppfølging. Vi lærer deg hvordan du selv skal legge inn nye varer, oppdatere beskrivelser etc.

Vårt engasjement stopper ikke kun ved leveranse av selve butikken. Hvis du ikke har jobbet med nettbutikk før så vil vi peke i den retningen du må gå for å komme i mål. Ønsker du ta betalt med kredittkort, forteller vi deg hvordan du går frem og hva du skal passe på. Se og test vår løsning her

Kontakt oss for mer informasjon.