Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å gjøre tilpasninger på din nettside slik at du bli mer synlige i søkemotorene. Endringene vil kunne ha stor innvirkning på brukeropplevelse og på andelen relevant traffikk til ditt nettsted. Det er ikke nødvendigvis rangeringen i Google som er det viktigste, men veksten det kan gi din business, konverteringer og ROI (Return On Investment).

Hvorfor søkemotoroptimalisering er viktig?

Søkemotoroptimalisering er viktig for ditt nettsted da dette er første steg på veien til å skape en konvertering (ditt mål med nettstedet). For å skape en konvertering trenger du besøk til ditt nettsted. For at du skal få besøk trenger de besøkende å finne deg. Søkemotoroptimalisering handler om å gjøre tiltak på nettstedet ditt som gjør at de finner nettopp deg og ikke dine konkurrenter.

Innholdsoptimalisering

Innholdet på nettsiden er noe av det viktigste du har. Det er dette som skal skape interesse hos leseren og samtidig skape den nødvendige synligheten i søkemotorene. Å skrive effektivt for søkemotorer er ikke veldig forskjellig fra å skrive effektivt for andre medium. En overordnet føring er at den beste måten å skrive for web er å skrive for brukerne. Søkemotorer jobber med den hensikt å gi det mest relevante innholdet ut i fra et gitt søk. Søkemotorene blir derfor stadig mer raffinerte i vurderingen av innholdet på en måte som støtter dette.

Dette betyr at de belønner innhold som er godt strukturert og godt skrevet, og de fortsetter med å bli bedre og bedre til å luke ut innhold som er «kunstig» – for eksempel innhold som er fylt med ekstra søkeord. Forsøk på å «lure» søkemotorer, er i det lange løp en oppskrift på fiasko. I stedet bør fokus være på å skrive tekster av høy kvalitet, engasjerende innhold som folk vil ønske å lese, og som presenteres godt for et publikum på web. Hvis du følger dette enkle strategiske prinsippet, er du kommet langt på veien mot å skrive gode artikler for web.

De viktigste elementene for innholdsoptimalisering er:

Title Tag er navnet på siden, og vises i det blå Explorer feltet på toppen av browseren, eller som overskrift i søkeresultatet i søkemotoren.

H Tags brukes for å definere overskrifter og underoverskrifter i artikkelen. Dette gjøres for å fortelle søkemotoren hva innholdet på siden dreier seg om. Det anbefales å kun bruke en H1 Tag per artikkel.

Alt Tagging brukes for å beskrive innholdet i bilder for søkemotoren. En Alt Tag bør både være beskrivende for artikkelen bildet hører til samt innholdet i bildet. Alt Tagging kan hjelpe deg med å bli mer synlig på naturlig søk samt bildesøk.

Meta Description er et kort sammendrag av artikkelen. Denne bør være «selgende» da det er denne teksten søkeren ser under Title Tag i søkeresultatet

Anchor Text er teksten som står i linken